SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Odpočty vodomerných odberných miest

Odpočty vodomerných odberných miest

Z dôvodu zmeny ceny za výrobu a dodávku vody a za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre domácnosti a ostatných odberateľov na rok 2023, vykonajú pracovníci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., závod Svidník

v dňoch od 2.1.2023 do 13.1.2023

v prípade potreby i v nasledujúcich dňoch, odpočty všetkých vodomerných odberných miest, kotré sú v správe VVS, a. s. závod Svidník.

V súlade so zákonom číslo 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách upozorňujeme všetkých odberateľov na povinnosť poskytnúť potrebnú súčinnosť a neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie na meradle. Taktiež žiadame odberateľov, aby v termíne od 2.1.2023 a v nasledujúcich dňoch vykonali opatrenia proti zaplaveniu šachiet, odstránili snehovú pokrývku, nečistoty, vybavili šachty rebríkmi a pod.

Veríme, že zodpovedný prístup, aktívna spolupráca a potrebná súčinnosť, umožní objektívne a promptné vykonanie odpočtov u všetkých odberateľov.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Krajná Bystrá je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30 – 15:30
  • Ut: 7:30 – 15:30
  • St: 7:30 – 15:30
  • Št: 7:30 – 15:30
  • Pi: 7:30 – 15:30